Misja

Główne założenia naszej misji i obszary działania

Służymy ludziom starszym w regionie południowej Warszawy i Polakom zza wschodniej granicy. Realizujemy program edukacyjny poprzez wykłady z zakresu nauk humanistycznych, prawnych, przyrodniczych i medycznych. Organizujemy seminaria językowe, psychologiczne, informatyczne, zajęcia ruchowe – taniec w kręgu. Staramy się dbać o naszą tężyznę fizyczną: uprawiamy nordic walking w lesie Kabackim, zabiegamy o wznowienie zajęć na basenie.

Dr inż. Zofia Iwanicka założyła dziewięć polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Litwie, Białorusi, Ukrainie i Mołdawii. Początkowo były one filiami Mokotowskiego UTW. Aktualnie utrzymujemy bliskie kontakty z placówkami w Brześciu, Grodnie i Lwowie. Od 1996 roku, dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rokrocznie organizowaliśmy dla naszych rodaków ze Wschodu letnie zajęcia uniwersyteckie w Drohiczynie. Od 2015 roku odbywają się one w Warszawie. Dzięki nim Polacy, których rodzice byli obywatelami II Rzeczypospolitej, mogą poznać historię swojej ojczyzny, poznać jej piękno, zwiedzić zabytki i muzea oraz najważniejsze urzędy państwowe, nawiązać przyjacielskie kontakty z naszymi słuchaczami.

Reprezentujemy interesy osób starszych oraz uniwersytetów trzeciego wieku na forum Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku AIUTA z siedzibą w Tuluzie, Komisji Polityki Senioralnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Seniorów Dzielnicy Warszawa-Mokotów.