Biuro Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Skład osobowy Biura

 • Danuta Woźniakowska – dyrektor
 • Joanna Siedlecka – główna księgowa
 • Alicja Przybysz
 • Bronisława Rodzoch
 • Maria Wiśniewska

Regulamin pracy Biura

 1. Organizacją biura i jego pracą kieruje dyrektor, którego powołuje Prezydium Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez osobę Przewodniczącego/ej Prezydium Rady.
 2. Dyrektor jest uprawniony do zatrudnienia księgowej oraz zorganizowania innych stanowisk, w miarę możliwości finansowych.
 3. Organizacja pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zakresie semestralnych planów, dla realizacji wykładów na tematy:
  • przyrodniczo-medyczne,
  • wszechnicowe.
 4. Organizacja i nadzór nad pracami naukowymi.
 5. Organizacja i nadzór nad działalnością Komisji Ochrony Przyrody i Zdrowia Człowieka.
 6. Organizacja i nadzór wydawnictwa biuletynu.
 7. Nadzór finansowo-ekonomiczny i współdziałanie z księgową w tym zakresie.
 8. Reprezentowanie na zewnątrz Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 9. Współudział w szkoleniach członków Rady i słuchaczy proponowanych przez Organizacje Geria-tryczne i Gerontclogiczne.
 10. Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.
 11. Współpraca z konsultantami Uniwersytetu.
 12. Kontakt z patronem Uniwersytetu – Ministrem Edukacji Narodowej oraz patronem naukowym – Uniwersytetem Warszawskim Wydział Historii prof. Z.Zielińską.
 13. Pomoc Radzie w organizowaniu obozów rewitalizacyjnych, wyjazdów semestralnych oraz imprez okolicznościowych.
 14. Współdziałanie z księgową w przygotowywaniu umów i sprawozdań z realizacji tych umów dla instytucji dofinansujących prace badawcze i działalność oświatową w ochronie środowiska i inne.